Friskvård

Friskvård är olika aktiva hälsobefrämjande insatser en person kan göra  för att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor.  Syftet är att må bättre och undvika sjukdomar. Detta är helt avskilt från rehabilitering och bekostas av personen själv. Vissa arbetsgivare låter dig som arbetstagare få sk. friskvårdsbidrag för detta. 

Bokning av Friskvårdsaktiviteter såsom enklare fysioterapeutiska massage behandlingar, yoga, meditation, mindfulness, motions/träningsrådgivning och akupunktur som avspänning, sker via telefon 0733 - 907 947 (sms altn ring)