Grupp verksamhet

Vikt skola 

Individuell och/eller i Grupp 

Individuell och/eller Grupp behandling. Vikt skolan innefattar vägledning och stöd i beteendeförändring i syfte att kunna erhålla kunskap om vikt reducering. 
Föreläsningar sker i grupp format om 6 tillfällen, hemuppgifter förekommer.  Deltagarna erbjuds efter föreläsningarna fortsatt handledning och stöd i livsstilsförändring via mottagningen både individuellt och i grupp (träning) efter deltagande.  Vill du delta? Boka in ett Nybesök eller kontakta mottagningen. 

Artros skola

Det går att lindra besvär av artros.  

Innehållet i en artros skola följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid grund behandling av artros. Här får du den senaste informationen om forskning, förhållningssätt och behandling gällande Artros.

Inför deltagande bokas besök till fysioterapeut in för bedömning där vi informerar närmare och ev. lägger upp en individuell plan för deltagande. Artros skolan innefattar 3 föreläsningstillfällen i grupp och man erbjuds även individuellt program och/altn vidare träning med fysioterapeut i grupp om så önskas detta planeras in vid första besöket.  

     SMÄRTSKOLA
Innehåller både teori och praktisk del, träningsperiod. Syftet är att du med långvarig smärta 

Medicinsk Yoga 

Qigong, Mindfulness, De Stress träning

Träning

övervakad träning med individuellt utformat program eller i grupp