Om ossMottagningen ZA Specialiserad Fysioterapi har över 20 års erfarenhet av fysioterapi/sjukgymnastik och ingår i ZaidaZ Fysio AB som innehar ett vårdavtal med Region Stockholm inom specialiserad fysioterapi (OMT). Mottagningen kommer att byta namn i juni till Vision Hälsa men kommer fortfarande vara belägen på Sandsborgsvägen 52. Anledningen till namnbytet är att kliniken kommer att utöka och fler fysioterapeuter kommer att innefattas av vårdavtalet. 

OMT, Ortopedisk Manuell Terapi är ett internationellt specialist område inom fysioterapi/sjukgymnastik vilket innebär att Sjukgymnasten/fysioterapeuten är specialiserad på att undersöka, bedöma och behandla klienterna utifrån ett kliniskt evidensbaserat resonemang. Vilket i sig leder till en heltäckande evidensbaserad behandling av såväl akuta som långvariga smärtproblem från rörelsesystemet, det så kallade Neuro-Muskulo-Skeletala systemet. 

Målet är att alltid sträva efter ett aktivt liv med ökat välbefinnande.

Mottagningen innehar även kompetens inom områden som beteendemedicin, akupunktur (både som smärtlindring och inom onkologi dvs läkemedels inducerade värmevallningar och svettningar såväl som muntorrhet) samt rehabiliterande träning, och enklare hjälpmedelsförskrivning. Mottagningen utför även bedömning av fysisk förmåga enl. TIPPA - instrumentet, Test instrument for Profile of Physical Ability.  

Fysioterapeuten är verksam som handledare för fysioterapeuter under grund- och vidareutbildning. Klinisk handledning av både fysioterapeut studenter samt läkarstudenter, är en integrerad del av den dagliga verksamheten.  

ZaidaZ Fysio bedriver förutom fysioterapi mottagningen ZA Specialiserad Fysioterapi,  utbildning för fysioterapeuter i bland annat TIPPA instrumentet  genom utbildningsföretaget T - Courses AB och  friskvårds verksamhet Yoga By Z.

 

Miljö diplomerad 2023-04-14